Sluit Menu

Over LARF!

LARF! is een vzw en een cultuureducatieve organisatie waar kinderen en jongeren centraal staan, ongeacht hun origine, achtergrond of talent. We verbinden hen met kunstenaars in Vlaanderen en Brussel.

Als inclusieve cultuureducatieve organisatie gelooft LARF! in de emancipatorische kracht van kunst. Vanuit deze overtuiging hanteert LARF! een adaptieve en verbindende werkmethode waarbij de podiumkunsten centraal staan. De werking is gericht op het stimuleren van de verbeelding en zelfontplooiing, en op het welzijn en de autonomie van jonge mensen. Via de podiumkunsten wil LARF! hen helpen om zich te ontwikkelen tot zelfdenkende en ondernemende mensen, gewapend met creativiteit, kritisch bewustzijn en respect voor zichzelf, de ander en de wereld. Daartoe biedt LARF! binnen de vrije tijd én de schooltijd kunsteducatieve activiteiten in Vlaanderen en Brussel aan.

De eigenheid van elk kind en elke jongere vormt het vertrekpunt en de motor van elk proces. Tussen hen en de ervaren theatermakers en -docenten die hen begeleiden, bestaat er een continue wederzijdse inspiratie, een co-creatieve wisselwerking. LARF! geeft kinderen en jongeren een stem: inspraak en een actieve betrokkenheid staan voorop in elk segment van de werking. LARF! brengt jonge mensen in verbinding met de stad en de samenleving waarin ze leven, dit vanuit een streven naar een inclusieve, kindvriendelijke en sociaal rechtvaardige samenleving. 

Onze Visie

De cultuureducatieve praktijk van LARF! omvat het inzetten van de podiumkunsten als middel tot zelfontplooiing van jonge mensen, als individuen én als sociale wezens voor wie samenwerking binnen een groep essentieel is. LARF! bouwt theaterateliers uit over heel Vlaanderen, dit is de kern van de werking. LARF! reikt tools aan waarmee kinderen en jongeren hun artistieke talenten kunnen ontdekken en die hen aanmoedigen om hun stem te laten horen. De link met de maatschappij is een constante. Dit uit zich onder meer in de thema’s van waaruit de werking vertrekt. Deze hebben steeds een maatschappijkritische insteek, waardoor LARF! jonge mensen uitdaagt om een maatschappelijke visie te ontwikkelen.

LARF! heeft als belangrijkste doelgroep kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar, ongeacht gender, achtergrond of opleidings- en taalniveau. Er zijn echter al vakantiekampen vanaf 6 jaar en ook na je 18de kan je als jongere nog bij LARF! terecht. Het aanbod is afgestemd op verschillende leeftijdsgroepen. LARF! houdt bewust de drempel laag, vanuit de overtuiging dat iedereen recht heeft op zelfontplooiing. LARF! zet het kind en de jongere centraal en koestert hun authenticiteit en eigenheid. De unieke leefwereld en beleving van kinderen en jongeren vormen het vertrekpunt en de motor van elk creatief proces. Vanuit een sterk geloof in de mening en unieke visie van kinderen en jongeren betrekt LARF! hen niet alleen actief bij zijn educatieve projecten maar ook bij de werking van de organisatie zelf.

 

Het activiteitenaanbod en de methodiek zijn afgestemd op verschillende leeftijdsgroepen en houden rekening met diverse achtergronden. LARF! houdt bewust de drempel laag en vertrekt vanuit de overtuiging dat ieder kind en iedere jongere recht heeft op zelfontplooiing, ongeacht gender, taal, herkomst, cultuur of voorkennis van de kunsten. Er zijn geen audities noch is er ervaring nodig. Alleen goesting en engagement. De begeleiders zijn geselecteerd op hun ervaring, inzichten, originaliteit en affiniteit met de doelgroep. De bovengrens ligt bij LARF! op 25 jaar. Dat betekent dat ook jonge makers, die binnen LARF! al een parcours hebben afgelegd en/of een artistieke opleiding volgen of net achter de rug hebben, tot de doelgroep behoren. LARF! biedt deze mensen ruimte, ondersteuning en een (presentatie)platform bij het realiseren van hun artistieke producten.

LARF! draagt bij aan een inclusieve en sociaal rechtvaardige samenleving door alert te zijn voor uitsluitingsmechanismen en deze actief weg te werken. LARF! wil een bredere en meer diverse doelgroep bereiken door naast de allianties met culturele partners ook op zoek te gaan naar samenwerkingsverbanden met niet-culturele partners. We stellen immers vast dat de drempel naar de cultuureducatie, op co-creatie gerichte werking van LARF! voor veel jonge mensen soms te hoog is. Veel kinderen en jongeren zijn op zoek naar een vorm van samenhorigheid en zingeving, maar daarom willen ze niet per se op een podium staan. 

 

Dé doelstelling van LARF! voor de komende jaren is om waakzaam te zijn voor en op zoek te gaan naar die jonge mensen die niet uit zichzelf aankloppen. LARF! wil hen betrekken bij haar werking via samenwerkingen met welzijnspartners en door in te zetten op een proactieve wijkwerking, via een aanbod ‘op maat’ en via hybride methodieken, met een aangepaste strategie, omkadering en begeleiding. 

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze werking.

Aanmelden nieuwsbrief