Sluit Menu

Werking

Larf! is een cultuureducatieve organisatie waar kinderen en jongeren centraal staan, ongeacht hun origine, achtergrond of talent.

Larf! is overtuigd dat een actieve deelname aan de kunsten kinderen en jongeren stimuleert om zich verder te ontwikkelen tot autonome mensen, gewapend met creativiteit, kritisch bewustzijn en respect voor zichzelf en de ander.

 

Onze Visie

Larf! reikt kinderen en jongeren de middelen aan om hun creativiteit te ontwikkelen, artistieke talenten te ontdekken en hun eigenheid uit te drukken.

Larf! geeft hen een stem en tracht op die manier hun blik op de maatschappij, het dagelijkse leven en de geschiedenis te verruimen. Theater is bovendien een middel om ‘traagheid’ opnieuw te introduceren in een wereld waarin alles op snelheid en efficiëntie is gericht. Het is een oefening in concentratie en aandacht in tijden van versnippering en een niet aflatende stroom van prikkels.

 

Larf! heeft als belangrijkste doelgroep kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar, ongeacht gender, achtergrond of opleidings- en taalniveau. Er zijn echter al vakantiekampen vanaf 6 jaar en ook na je 18de kan je als jongere nog bij Larf! terecht. Het aanbod is afgestemd op verschillende leeftijdsgroepen. Larf! houdt bewust de drempel laag, vanuit de overtuiging dat iedereen recht heeft op zelfontplooiing. Larf! zet het kind en de jongere centraal en koestert hun authenticiteit en eigenheid. De unieke leefwereld en beleving van kinderen en jongeren vormen het vertrekpunt en de motor van elk creatief proces. Vanuit een sterk geloof in de mening en unieke visie van kinderen en jongeren betrekt Larf! hen niet alleen actief bij zijn educatieve projecten maar ook bij de werking van de organisatie zelf.

 

Kinderen en jongeren worden in Larf! begeleid en gecoacht door professionele makers/docenten, die gekozen worden op basis van hun ervaring, inzichten, originaliteit en affiniteit in het werken met jonge mensen. Zij scheppen een veilige context waarin naar hartenlust kan worden geëxperimenteerd en gecreëerd. Door jonge makers binnen te halen die vanuit een eigenzinnige artistieke visie werken, worden de kinderen en jongeren uitgedaagd om nieuwe artistieke parcours te verkennen en zich deze eigen te maken.

Larf! brengt kinderen en jongeren via theater in verbinding met de stad en de samenleving waarin ze leven, dit vanuit een streven naar een meer inclusieve, kindvriendelijke en sociaal rechtvaardige wereld. Doorheen de diverse theaterprojecten van Larf! worden maatschappelijke thema’s bespreekbaar gemaakt. De jongeren krijgen heel veel inspraak, ze reflecteren op de samenleving via diverse (beeld)talen en vanuit uiteenlopende perspectieven.

 

Larf! vindt het belangrijk dat jongeren zelf initiatief nemen. Larf! kreeg via projectaanvragen bij het European Solidarity Corps, Stad Gent en de Vlaamse Overheid middelen om dit ondernemerschap aan te moedigen. 


MAKERS 2020-2021

Charlotte De Wulf
Silke Thorrez
Annelies De Nil
Tom de Bleye
Fée Roels
Anna Vercammen
Margot Van Wauwe
Lotte Vaes
Simon D'Huyvetter
Rachid Laachir
Freek De Craecker
Jonas Baeke

Algemene Vergadering

Katrien De Bruycker
Kaat Peeters
Veerle De Waele
Dirk Crommelinck
Haider Al Timimi
An Van den Bergh
Els De Smet
Nathalie Decoene
Nancy Vansieleghem
Carmen Van Praet
Veerle Mans
Celine Matton
Lise Hullebroeck
Inneke Bockstaele

Raad van Bestuur

Kaat Peeters
An Van den Bergh
Dirk Crommelinck
Haider Al Timimi
Veerle Mans
Celine Matton
Lise Hullebroeck
Nancy Vansieleghem
Inneke Bockstaele

 

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze voorstellingen en ateliers.

Aanmelden nieuwsbrief