Sluit Menu
Secundair Onderwijs

CanonKanon

Laat je leerlingen kennis maken met een toneelstuk, een auteur en hun oeuvre, een historisch tijdperk en vakjargon uit het theater. We graven in de tekst en doen we samen op een empathische manier aan tekstanalyse. Geleidelijk aan bouwen we de scène op en zoeken de leerlingen naar hun eigen stem in de woorden van een personage.

Welke eindtermen behaal ik met deze sessie?

Een toneelstuk lezen lijkt eenvoudig, maar het is een bijzondere vaardigheid om dode letters tot leven te wekken. Hoe sterk de toneelteksten van de oude Grieken, Shakespeare of Tsjechov ook zijn, appreciatie of begrip staat of valt met hoe ver de lezer bereid is emotioneel en intellectueel te investeren in de tekst. 

Zo gaan we verder dan alleen fragmenten te lezen of een opname van het stuk te bekijken. De methodiek passen we natuurlijk aan aan de aard van een groep. We schatten snel in hoe ver een klas of leerling bereid is om mee te gaan in de verbeelding of expressiviteit. We zorgen er op een veilige en ongedwongen manier voor dat iedereen zeker eens aan bod komt.

Praktische info

Foto van Michiel Devijver (c)

TEKSTKEUZE

Alles kan, van de oude Grieken tot Tom Lanoye, zolang de teksten relatief vlot speelbaar zijn. We stellen met plezier enkele mogelijkheden voor. Of kies zelf een stuk, bijvoorbeeld naar aanleiding van een theaterbezoek. We kiezen op voorhand enkele sleutelscènes uit het gekozen stuk. We maken een ruime selectie van monologen en dialogen.

Inspiratie

Het Sint-Guido-Instituut in Anderlecht koos voor een echte klassieker, die ook vandaag boeiende discussies opent.

Antigone van Sophocles

Tom de Bleye, foto van Michiel Devijver

BOEK CANONKANON

Mail scholen@larf.be of bel 09 365 09 43. Tom helpt je graag verder.

Abonneer je op onze nieuwsbrief voor scholen en ontvang 4 keer per jaar inspiratie en updates in je mailbox.

EINDTERMEN

Eindtermen derde graad VÓÓR MODERNISERING

Specifieke eindtermen voor Nederlands

5. Literatuur

23. De leerlingen kunnen vanuit een tekstervarende en tekstbestuderende manier van lezen:

 • literaire teksten uit heden en verleden interpreteren, analyseren en evalueren. Zij kunnen daarbij verbanden leggen: 
  binnen teksten
  tussen teksten
  tussen teksten en het brede socioculturele veld
  tussen tekst en auteur
  tussen teksten en hun multimediale vormgeving
 • verslag uitbrengen over de eigen ervaringen met literaire teksten uit heden en verleden en kunnen deze ervaringen toetsen aan andere interpretaties van en aan waardeoordelen over teksten.

28. De leerlingen zijn bereid om:

 • literaire teksten te lezen.
 • over hun eigen leeservaring met anderen te spreken en erover te schrijven.
 • hun leeservaring in maatschappelijke context[en] te plaatsen.
 • hun persoonlijke leeservaring te toetsen aan die van anderen.
Specifieke eindtermen voor Grieks en Latijn

B. Expressie en waardering
11. De leerlingen kunnen gevoelens en ervaringen uitgedrukt in een antieke kunstuiting in hun cultuurhistorisch kader plaatsen, confronteren met eigen gevoelens en ervaringen en op een creatieve manier verwerken.

D. Waarden, normen en opvattingen
19. De leerlingen kunnen in antieke cultuuruitingen concepten in verband met de relatie mens - zingeving en mens - natuur, mens - medemens of mens - samenleving analyseren, in de toenmalige context plaatsen en vergelijken met hedendaagse concepten.

Eindtermen derde graad NA MODERNISERING

Nederlands voor finaliteit doorstroom

02.14 De leerlingen verwoorden de eigen beleving en interpretatie van literaire teksten.
02.15 De leerlingen analyseren hoe in literaire teksten betekenissen worden gecreëerd met narratieve, retorische, poëticale en theatrale structuren en technieken.
02.16 De leerlingen gaan in interactie over de relevantie van literaire teksten voor hun leefwereld, voor de samenleving waarin ze leven en voor de samenleving waarin de teksten ontstonden.

Cultureel bewustzijn voor finaliteit doorstroom

16.01 De leerlingen brengen kunst- en cultuuruitingen in verband met de context waarin ze voorkomen.
16.02 De leerlingen reflecteren over eigen beleving bij uiteenlopende kunst- en cultuur uitingen.
16.03 De leerlingen lichten toe hoe een kunstwerk vanuit vorm en inhoud betekenis geeft.
16.04 De leerlingen doorlopen een artistiek-creatief proces vanuit verbeelding.

Leercompetenties voor finaliteit doorstroom

13.3 De leerlingen gebruiken school- en vaktaal.

Specifieke eindtermen Klassieke talen

03.02.02 De leerlingen geven betekenis aan Latijnse, Griekse of Hebreeuwse teksten.
03.02.03 De leerlingen reflecteren over hun interpretatie van Latijnse, Griekse of Hebreeuwse teksten en die van anderen.

03.03.01 De leerlingen situeren een Latijnse, Griekse of Hebreeuwse tekst binnen de context waarin hij ontstond.
03.03.02 De leerlingen beschrijven aspecten van de maatschappij en cultuur waarin het Latijn, Grieks of Hebreeuws werd gebruikt.

Specifieke eindtermen Kunst en cultuur

04.02.01 De leerlingen analyseren kunstuitingen uit verschillende stromingen, periodes en westerse en niet-westerse samenlevingen om een kunsthistorisch referentiekader op te bouwen.
04.02.02 De leerlingen reflecteren vanuit meerdere perspectieven over de betekenis van kunst en kunstuitingen in diverse contexten

Foto van Michiel Devijver (c)

PRAKTISCH

WAT?

De sessie duurt minstens 2 uur. Een sessie van 3, 4 of 5 uur kan zeker ook.

Eerst lezen we in een kring de scènes. Iedereen leest een passage. Daarna bespreken we de tekst en stellen relevante vragen. In welke periode speelt het stuk zich af? Welke karaktertrekken zie je bij de personages? Welk conflict staat centraal?

Vervolgens spelen we de scènes met de tekst in de hand. We zoeken samen naar de intenties van de personages, ontrafelen de subtekst en zetten eventueel een soundtrack onder de scène. Staan de personages heel dicht of heel ver van elkaar? We brengen de zinnen op papier tot leven.

Doorheen de sessie komt automatisch veel theaterjargon ter sprake en hebben we het ook over de auteur, hun oeuvre en de tijdsgeest.

Voor wie?

Een of meerdere groepen van elk maximum 25 leerlingen in de derde graad. Hoe kleiner de groepen zijn, hoe beter.

WAAR?

In een geschikte ruimte voor theater: een ruim lokaal zonder inkijk waar we ongestoord kunnen werken, ook met muziek. Dat kan op je school, of in De Kazematten, vlakbij station Gent-Dampoort. Hier hebben we goed uitgeruste repetitieruimtes en een professionele theaterzaal, waar we optimaal kunnen werken.

PRIJS?

Standaardprijzen

 • € 160 voor 2 uur
 • € 240 voor 3 uur
 • € 320 voor 4 uur

We berekenen in overleg met je school de precieze prijs voor je traject. Alle prijzen zijn incl. BTW, excl. verplaatsingskosten. 

TIP. Via een dynamoPROJECT krijg je tot € 2000 subsidie om een kunstenaar naar je klas te halen. We helpen je graag bij je aanvraag. Er zijn jaarlijks twee deadlines om deze projectaanvragen in te dienen: 15 november en 15 mei.

KOM GRATIS MET DE BUS!

Kom gratis naar De Kazematten met de bussen van de Lijn. Klik hier voor meer info en reservatie.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze werking.

Aanmelden nieuwsbrief